Skip to main content

Konst och kultur under Italiens renässans

Italien spelade en central roll när många av Europas bästa idéer återigen kom fram i ljuset under renässansen, där konstverk av ovärderligt värde skapades. Ett antal italienska stadsstater och bankirer var drivande krafter i Europas tidiga modernisering och de avslutade den mörka medeltiden. Perioden var en verklig explosion av kreativitet, välstånd och kultur.

Många faktorer påverkade den dramatiska uppblomstringen under renässansen. Redan före renässansen, under senmedeltiden, hade universiteten poppat upp runt om i Europa, vilket ledde till ett nytt intresse för de gamla texterna från antikens Grekland. En försvagad politisk och religiös makt hade också bidragit till att många nu ville studera något annat än ämbeten och teologi. Den svarta döden hade också försvagat folkets förtroende för auktoriteterna. Det var dags för något nytt.

Att renässansen utgick från stadsstaterna i norra Italien berodde till stor del på geografiska faktorer. Stadsstaternas placering längs Italiens kuster hade gjort det lätt för de italienska stadsstaterna att handla, och de tidigare korstågen hade också lett till att de italienska stadsstaterna hade tagit över mycket av handeln som tidigare låg längre österut. Det gav goda ekonomiska förutsättningar.

Bild: Valfri

Det feodala systemet, som på andra ställen hämmade människors utveckling, hade inte samma inflytande i de små stadsstaterna. I norra Italien rådde större näringsfrihet, och de skickliga hade möjlighet att avancera - det vi idag kallar social mobilitet. Det betyder dock inte att renässansen som sådan var en folklig rörelse. Det var eliten och deras växande förmögenhet som understödde framväxten av renässansen.

Francesco Petrarca

Ett antal nyckelpersoner hade också stor betydelse för renässansens genombrott. Den italienska poeten Francesco Petrarca är en av de mest betydelsefulla. Vissa historiker kallar honom till och med renässansens fader. Petrarca var på sätt och vis mer folklig än sina samtida, bland annat skrev han på italienska, medan de flesta andra skrev på latin. Han hade därmed större inflytande, medan många andra i tiden nästan använde latin för att göra sig begripliga och "höja sig över" den vanliga befolkningen.

Toscana, med städerna Florens och Siena, var härdplatsen för den kulturella utvecklingen i början av renässansen. Dessa städer blev tongivande och det smittade av på de andra stadsstaterna i norra Italien. Även Venedig fick snabbt en ledande roll när många av de klassiska texterna från det antika Grekland samlades och studerades där.

Rom, som på ett sätt representerade en alltmer försvagad centralmakt, motstod intrycken från norra Italien en tid. Men med tiden blev de rika köpmannafamiljerna så mäktiga att de fick stor inverkan på påven. Som en motprestation finansierade de mycket av renässanskonsten, som fortfarande kan upplevas i till exempel Vatikanstaten.

Läs mer om renässansens Rom i artikeln Rom och arkitekturen.

Medicifamiljen

Bild: På familjen

En av de mest inflytelserika familjerna under den italienska renässansen var Medici, som byggde upp en stor förmögenhet genom handel med textilier. Senare skapade familjen Europas största bank. Från att ha varit handlare och köpmän gick familjen alltså vidare till att göra handel lättare för andra. Det var också Medici som uppfann den dubbla bokföringen, som fortfarande används överallt idag. Familjen var på många sätt mäktigare än den officiella regeringen i Florens.

Samma sak gällde för andra familjer i de andra stadsstaterna. Generellt sett rådde det ett "maktvakuum" i norra Italien, delvis eftersom de omgivande rikena inte hade något intresse av ett enat Italien. Det var detta maktvakuum som utgjorde bakgrunden till den välståndsökning som köpmannafamiljerna skapade. De fick möjlighet att relativt fritt handla och investera och var inte underkastade beskattning i samma omfattning som det var fallet på de flesta andra platser i Europa.

Många av affärsfamiljerna, särskilt Medici-familjen, hade ett stort intresse för konst och klassiska verk, och det var dessa köpmän och bankirer som - med ett modernt ord - sponsrade allt det som renässansen faktiskt är mest känd för - nämligen konsten. Vi återkommer till detta i nästa blogginlägg.

Här kan du se alla våra resor till Italien.

Småstater mot centralmakten

Frihandel och konkurrens mellan de olika stadsstaterna och familjerna motiverade också extravagans och överdådighet. Varken staten, regeringen eller kyrkan hade vid den tiden makten att beslagta de rikedomar som köpmännen och producenterna skapade - och därför kunde de användas till konst i stället för byråkrati. Konsten blomstrade när den inte var underordnad politisk makt, och just köpmännens rikedom och framgång bidrog till att hålla ambitiösa politiker i schack.

Samtidigt fanns det inga betydande samlingskrafter på den tiden. Visserligen var monarkin i Milano på krigsstigen, men de lyckades inte inta stadsstaterna. Det fragmenterade norra Italien, bestående av små stadsstater, gav varje område möjlighet att odla sin egenart, vilket var en stark bidragande faktor till den mångfald som kännetecknar renässansen.

Utvecklingen i norra Italien stagnerade tyvärr när området återigen kom under en centralmakt, men då hade idéerna spridit sig till resten av Europa.

Renässansen i Italien har haft större betydelse för målarkonsten än någon annan period i historien. Konstnärernas tekniska förmåga förbättrades kraftigt, och världens idag mest kända målning,
Mona Lisa, skapades. Under medeltiden var motiven för målningar nästan alltid religiösa scener från bibeln - renässanskonstnärerna utvidgade detta repertoar kraftigt, dels för att den naturliga världen och människan själv nu sågs som Guds verk.

Bild: Mona Lisa

Även grekerna hade arbetat mycket med skönhet och form, men under mellanperioden hade det skett en stor utveckling och under renässansen hade man helt andra material och verktyg tillgängliga när en idé skulle omsättas till ett konstverk. Därför kunde man bygga vidare på det återupptäckta antika fundamentet och lyfta bildkonsten till nya höjder.

Under senmedeltiden hade man arbetat med matematik och naturvetenskap, vilket gjorde det möjligt att arbeta med en hög grad av realism, perspektiv och djup, vilket gav konsten några nya dimensioner under renässansen. Medeltidskonsten var oftare mer symbolisk, och man brydde sig inte om anatomiska detaljer på samma sätt.

En ny överklass hade uppstått i renässansens Italien, så det var inte längre bara kyrkan som hade råd med konst av högsta kvalitet. Viktigt var det också att konstnären under perioden fick en ny roll, som en som kunde visa verkligheten och inte bara återge scener från gamla religiösa texter.

Under medeltiden betraktades konstnären som en ren hantverkare, men i renässansen fick hen en mer övergripande roll som en slags förmedlare av Guds vision. Konstnären kunde avslöja Guds design i allt omkringliggande, och även om kyrkan först var skeptisk till konstnärernas mer betydande roll, böjde den sig med tiden till viss del och försökte vända situationen till sin fördel.

Konstnärerna var dock inte oberoende eller fria. Ofta var de tvungna att resa från stadsstat till stadsstat och konstant söka efter nya mecenater, men denna ombytliga livsform bidrog ofta till konstnärens kreativitet. Varje stadsstat hade sin egen kultur, vilket gav mångfald i uttrycket. Leonardo da Vinci är kanske det bästa exemplet på den extremt mångsidiga renässanskonstnären.

Bild: Valfri

Utöver målarna utvecklades även skulptörerna under renässansen och i tidens anda behärskade många konstnärer båda uttrycksformerna i nästan fulländad grad. I följande avsnitt ska vi dock endast titta närmare på några mästerverk inom bildkonsten, där Leonardo, Rafael och Michelangelo troligtvis är bland de mest kända namnen (Donatello var främst skulptör).

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci är förmodligen renässansens största hjälte. Han var ett geni, men till skillnad från de flesta andra genier var han det inom många olika områden. Han är mest känd för målningen Mona Lisa, världens mest berömda målning, som idag hänger på Louvren i Paris.

Leonardo da Vinci var också skulptör och vetenskapsman, och inte minst ingenjör och uppfinnare. Många av hans teckningar blev först senare verklighet, eftersom den teknologiska utvecklingen under Leonardo da Vincis tid inte var på nivå med mannens idéer.

Bild: Den vitruvianske mannen

Michelangelo

Michelangelo är mest känd för sina målningar på taket i Sixtinska kapellet, men långt innan han fick utveckla sig i Vatikanstaten kom han under Lorenzo de' Medicis beskyddande vingar. Lorenzo såg tidigt Michelangelos talang och tog den unge konstnären till sitt palats, där han lärde honom alla konstens regler.

Marmorskulpturen Pietà är förmodligen Michelangelos främsta verk inom skulpturen och den kan ses i Peterskyrkan i Rom. Skulpturen visar Jesus i Marias armar efter korsfästelsen.

Rafael

Rafael, född Raffaello Santi, arbetade på beställning av två påvar och dekorerade stora delar av Vatikanen. Mycket av hans konst har följaktligen religiösa motiv, men hans mest kända verk är Skolan i Aten, där både Platon och Aristoteles förekommer.

Rafaels samtida ansåg honom så viktig att de begravde honom vid Pantheon på Piazza della Rotonda i Rom - en ära som få förunnas. Ett av Rafaels mest berömda verk, Spozalizio eller Jungfru Marias trolovning, kan ses på Pinacoteca di Brera i Milano.

Kulturresor Europa arrangerar flera resor till Italien, inklusive temaresor med fokus på bland annat konst, litteratur och historia.

Besök bland annat renässansens högborg Florens på en semester till Underbara Umbrien & Toscana.