Skip to main content

Försäkringar

Reseförsäkringar inför resan.

Vi hjälper dig med försäkring

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

I samband med bokning av resan erbjuder Kulturresor Europa teckning av en avbeställningsförsäkring och reseförsäkring genom Gouda Reseförsäkring (www.gouda-rf.se). Kulturresor Europa har tillsammans med Gouda utarbetat en standardförsäkring för alla resenärer. Genom att teckna denna försäkring kan resan avbeställas utan kostnad (utöver kostnaden för avbeställningsskyddet) i följande situationer:

  • Vid akut sjukdom som förhindrar kunden från att resa
  • Dödsfall inom den närmaste familjen (föräldrar, barn och mor- och farföräldrar)
  • Angående Covid -19: Avbeställningsskyddet gäller även om du testar positivt för Corona innan avresa, och därmed hindras att resa. Du ges då rätt att få samtliga inbetalda pengar tillbaka.

En avbeställningsförsäkring kan inte tecknas efter betald deposition. Observera att avgiften inte återbetalas vid någon form av avbeställning.

I samband med att du köper en resa är det alltid bra att teckna en avbeställningsförsäkring så att du kan få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa.

Avbeställningsförsäkringen ska alltid vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande, d.v.s. dagen då handpenningen betalas, eller om resan i sin helhet ska betalas omedelbart ska även försäkringen betalas samma dag för att vara gällande.

RESEFÖRSÄKRING

Det är alltid resenärens eget ansvar att försäkra sig före och under resan och att teckna försäkringar som har tillräcklig täckning. Resenären bör alltid kunna visa upp det blå EU-sjukförsäkringskortet för sjukdomsbehandling på offentliga vårdinrättningar inom EU. På vissa offentliga sjukhus inom EU kan egen betalning förekomma.

Kulturresor Europa förmedlar och rådgör uteslutande om produkter från Gouda Reseförsäkring. En privat reseförsäkring hos Gouda Reseförsäkring täcker kostnaderna för hemtransport och per den 1 augusti 2020 även kostnader för läkarbesök och behandling på en privat inrättning i händelse av akut sjukdom eller skada. Med en försäkring hos Gouda Reseförsäkring behöver man därför inte oroa sig om man skulle hamna på ett privat sjukhus, där det blå EU-sjukförsäkringskortet inte gäller. En reseförsäkring kan, utöver hemtransport och behandling på privata vårdinrättningar, också täcka samtal och sjuktransport, hemkallelse, semesterersättning och privatansvar.

Villkor för Covid -19:

Reseförsäkring & Seniorreseförsäkringen är båda heltäckande försäkringar och båda omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall och täcker även händelser som är kopplade till Covid-19.

Försäkringen ersätter vårdkostnader utomlands till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtak för sjukvården.

Hemtransport av svårt sjuk ersätts till nödvändiga och skäliga kostnader.

Ersättning för förlorade semesterdagar (maxersättning 30 000 kr / person eller 100 000 kr för en hel familj). Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden.

Blir du satt i karantän på grund av Covid-19 och missar din hemresa p.g.a. sjukdom, ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa. Du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Blir du satt i karantän på grund av att det finns Covid-19 på hotellet och hotellet stänger ner kan du dessvärre inte erhålla någon ersättning, varken för förlorade semesterdagar eller missad hemresa.

Ifall du väljer att lägga till reseförsäkring via Gouda i samband med din beställning, och du är över 70 år, ska du teckna en speciell seniorförsäkring. Denna försäkring väljer du i samband med bokningen. Seniorförsäkring är viktigt för att du ska vara rätt försäkrad. Med Goudas Seniorreseförsäkring är du täckt om du blir sjuk, skadad eller drabbas av en olycka. Försäkringen innehåller också ett olycksfallsskydd med rätt till invaliditetsersättning.

När du bokar en resa med Kulturresor Europa ges relevanta uppgifter om köp av avbeställnings- och reseförsäkring enligt lag. På fakturan/resebeviset anges om erbjudandet om försäkring genom Kulturresor Europa har accepterats. Observera att man i vissa fall kan täckas av sin hemförsäkring eller t.ex. genom betalning av vissa kreditkort. Resenären måste själv vara medveten om detta och om täckningens omfattning.

Läs mer om de olika försäkringarna här

 

Sök resa

Fyll endast i de fält som är väsentliga för dig
Trustpilot