Skip to main content

Försäkringar

Reseförsäkringar inför resan.

Vi hjälper dig med försäkringAR INFÖR DIN RESA

För oss på Kulturresor Europa är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. I samband med din bokning erbjuder vi teckning av försäkring genom Gouda Reseförsäkring. Kulturresor Europa förmedlar och rådgör därför uteslutande om produkter från Gouda Reseförsäkring.

Vi erbjuder följande typer av försäkringar:

 • Avbeställningsförsäkring
 • Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd
 • Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd


Det är alltid resenärens eget ansvar att vara försäkrad före och under resan och att teckna försäkringar som har tillräcklig täckning. Resenären bör alltid kunna visa upp det blå EU-sjukförsäkringskortet för sjukdomsbehandling på offentliga vårdinrättningar inom EU. På vissa offentliga sjukhus inom EU kan egen betalning förekomma.

Observera att du redan kan vara täckt av en rese- eller avbeställningsförsäkring genom din hemförsäkring, ditt kreditkort eller liknande. Var dock medveten om att det kan finnas skillnader i försäkringsskyddet, och se till att du vet vad som ingår i ditt försäkringsskydd innan din resa.

Avbeställningsförsäkring

I samband med bokning av en resa erbjuder Kulturresor Europa teckning av avbeställningsförsäkring och reseförsäkring genom Gouda Reseförsäkring. Kulturresor Europa har tillsammans med Gouda utarbetat en standardiserad avbeställningsförsäkring (produktfaktablad samt fullständiga villkor) för alla resenärer.

Genom att teckna denna försäkring kan resan avbeställas och du får pengarna tillbaka (förutom kostnaden för avbeställningsförsäkringen) i följande situationer:

 • Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbar dig, en nära anhörig, medförsäkrad medresenär eller någon du har för avsikt att besöka, och som förhindrar dig att resa
 • Annan plötslig oförutsedd händelse som drabbar dig och som medför att du inte kan genomföra den planerade resan (exempelvis brand eller inbrott i din bostad, skilsmässa eller uppsägning från en tillsvidareanställning)
 • Om du testar positivt för covid-19 innan avresa och därmed hindras från att resa

I samband med att du köper en resa är det alltid bra att teckna en avbeställningsförsäkring så att du kan få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Det är alltid Goudas fullständiga villkor som gäller vid en skadereglering, detta är endast en kortfattad information.

Avbeställningsförsäkringen ska alltid vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande, det vill säga dagen då anmälningsavgiften betalas. Om man bokar sin resa kort inpå avresan och resan i sin helhet därför ska betalas omedelbart ska även avbeställningsförsäkringen betalas samma dag för att vara giltig. Observera att avgiften för avbeställningsförsäkringen inte återbetalas vid någon form av avbeställning.

Två olika sorters reseförsäkringar

Kulturresor Europa erbjuder två olika sorters reseförsäkringar (överblick samt fullständiga villkor) – en kompletterande reseförsäkring som kompletterar den reseförsäkring du har genom din hemförsäkring, och en heltäckande reseförsäkring. Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att din hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier eller ett generellt undantag för covid-19. Om din reseförsäkring genom hemförsäkringen har ett undantag för pandemier/epidemier och covid-19 behöver du köpa Goudas reseförsäkring där Gouda blir din primära försäkringsgivare.

En reseförsäkring hos Gouda Reseförsäkring täcker bland annat kostnader för hemtransport och för läkarbesök och behandling på en privat inrättning i händelse av akut sjukdom eller skada. Med en försäkring hos Gouda Reseförsäkring behöver man därför inte oroa sig om man skulle hamna på ett privat sjukhus, där det blå EU-sjukförsäkringskortet inte gäller. En reseförsäkring kan, utöver hemtransport och behandling på privata vårdinrättningar, även täcka samtal, sjuktransport, hemkallelse, semesterersättning och privatansvar.

Kompletterande reseförsäkring

Goudas kompletterande reseförsäkring fungerar som ett komplement till din hemförsäkring och är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2 000 kr och ersätter förstörda semesterdagar på resan – helt utan självrisk.

Komplement till hemförsäkringen gäller enligt följande:

 • Ersätter vårdkostnader
 • Ersättning för förlorade resdagar
 • Ny ersättningsresa vid sjukhusvistelse mer än halva restiden
 • Hjälp att komma i kapp din resa om något oväntat händer som du själv inte kunnat förutse och förhindra
 • Egendomsskydd
 • Karantäntäckning

  Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter merkostnader om du blir satt i karantän av utländska myndigheter under resan – oavsett om du är sjuk eller inte – om du inte kan resa hem som planerat.

Heltäckande reseförsäkring

Den heltäckande reseförsäkringen väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till covid-19.

Den heltäckande reseförsäkringen innehåller samma skydd som komplementet, men gäller huvudsakligen även följande:

 • Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
 • Missad hemresa och merkostnader på grund av sjukdom

Accepterande av försäkringsvillkor

När du bokar en resa med Kulturresor Europa ges relevant information om köp av avbeställnings- och reseförsäkring enligt lag. På resebeviset anges om erbjudandet om försäkring genom Kulturresor Europa har accepterats. Observera att man i vissa fall kan ha avbeställnings- och reseförsäkring i sin hemförsäkring eller genom att man betalat med kort. Resenären måste själv vara medveten om detta och om täckningens omfattning.

Kulturresor Europa erhåller provision vid försäljning av Goudas rese- och avbeställningsförsäkringsprodukter.

Läs mer om Goudas reseförsäkringar här

Om covid-19

Om din hemförsäkring har undantag för pandemi eller epidemi rekommenderar vi att du tecknar Goudas Heltäckande Reseförsäkring som bla. omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall och täcker därför även händelser som är kopplade till covid-19.

 • Vårdkostnader utomlands
  Försäkringarna ersätter vårdkostnader utomlands till nödvändiga och skäliga kostnader, vilket innebär att det inte finns ett maxtak för ersättning för kostnader inom sjukvården. Hemtransport av svårt sjuk ersätts till nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Ersättning för förlorade semesterdagar
  Ersättning för förlorade semesterdagar ersätts med upp till 30 000 kr/person eller 100 000 kr/familj. Ersättning lämnas till hela den medförsäkrade familjen eller en medförsäkrad medresenär om du blir inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din semester.
 • Karantän
  Blir du satt i karantän på grund av covid-19 och missar din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader i samband med en ny hemresa. Du får även ersättning för merkostnader för kost och logi. Blir du satt i karantän på grund av ett myndighetsbeslut vid ex. ett covidutbrott på hotellet eller hotellet stänger ner och du missar din hemresa står försäkringen för merkostnader upp till 30 000 kr/per person eller 100 000 kr/familj.