Skip to main content

Användning av cookies

Följande informations-, cookie- och personupplysningspolicy är utarbetat efter Näringsliv- och tillväxtministeriets vägledning från april 2013. Kungörelsen ställer krav på att det skall erhållas ett informerat samtycke från användaren när hemsidan önskar lagra cookies på användarens IT-utrustning.

Cookie- och personuppgiftspolicy

GENOM ATT ANVÄNDA DENNA HEMSIDA, SÅ ACCEPTERAR DU VÅR COOKIE- OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY.

Denna hemsida använder, som många andra, cookies. Cookies möjliggör att vi kan leverera en bättre användarupplevelse i hemsidans funktioner. Många funktioner på hemsidan är beroende av tillämpning samt lagring av cookies och du kan således inte förvänta dig att hemsidan fungerar som avsett om du avaktiverar cookies.

En cookie är en fil som webbläsaren lägger på din dator. Den gör det möjligt att känna igen din dator och komma ihåg de val som du tidigare har gjort på hemsidan, exempelvis språkval. En cookie kan inte sprida datorvirus eller andra skadliga program. Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera) men de förnyas efter varje nytt besök. Cookien kan inte se vem du är, vad du heter, vart du bor eller om datorn används av en eller flera personer. Om du lämnar personliga upplysningar på hemsidan kan en cookie dock användas till att komma ihåg dig till nästa gång du besöker hemsidan.

Om du inte önskar att motta cookies eller vill avlägsna cookies, finner du vägledning här: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering

Vi vill betona att du är helt anonym när du besöker vår hemsida. Det betyder att vi varken kan eller har för avsikt att samla in och registrera upplysningar om dig automatiskt, som följaktligen kan användas för att identifiera dig.

Följande informations-, cookie-, och personuppgiftspolicy är utarbetad efter Näringsliv- och tillväxtministeriets vägledning från april 2013. Kungörelsen ställer krav på att det skall erhållas ett informerat samtycke från användaren när hemsidan önskar lagra cookies på användarens IT-utrustning.

Vi använder cookies till:

Funktion-cookies till att leverera användarupplevelsen på hemsidan:
Aktiv: Ja
Förstapartscookies: BISinfra-session, ASP

Anonym andvändarstatistik:
Aktiv: Ja
Tredjepartscookies: Google Analytics

Data till målinriktad marknadsföring:
Aktiv: Ja
Tredjepartscookies: Google Adwords

Data till målinriktad marknadsföring:
Aktiv: Ja
Tredjepartscookies: Dentsu Aegis / Carat

Leverering av sociala medier:
Aktiv: Ja
Tredjepartscookies: Facebook, Youtube, Twitter med flera

Om personuppgifter

Avaktivera målinriktad marknadsföring: http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

Vi samlar aldrig in personuppgifter såvida du inte själv har lämnat dessa upplysningar. De insamlade upplysningarna kommer således varken att säljas eller vidarebefordras till tredje part. Dessa upplysningar gör det heller inte möjligt för oss att spåra dig som person, endast den dator varifrån besöket på vår hemsida gjordes.

Om du bokar en resa på vår hemsida, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, beställer en katalog, deltar i en tävling eller nyttjar vårt kontaktformulär, mottager vi dina personliga upplysningar.

Du kan även dela dina personliga uppgifter med oss genom att vara i kontakt med en av våra medarbetare via post, e-post eller telefon.

När du lämnar dina personliga uppgifter möjliggör du för oss att kontakta dig med ett direkt svar på din förfrågan, samt skicka dig relevanta upplysningar om oss och våra produkter.

Personliga uppgifter är nödvändiga för att kunna slutföra det köp eller den tjänst som de insamlade uppgifterna är förbundna med.

Enligt personuppgiftslagen skall dina personliga uppgifter förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar dina personliga uppgifter på datorer med begränsad tillgång, placerade i kontrollerade anläggningar. Därutöver kontrolleras våra säkerhetsåtgärder regelbundet i avseende för att avgöra om våra användarupplysningar hanteras på ett ansvarsfullt sätt och med hänsyn till dina rättigheter som användare.

Vi kan emellertid inte garantera 100 % säkerhet vid dataöverföring via Internet. Med det menas att det kan finnas en risk för att andra obehöriga personer får tillgång till uppgifterna när informationen skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar således dina personliga uppgifter på eget ansvar.

I den omfattning som dina personliga uppgifter behandlas, har du enligt personuppgiftslagen rätt till att få upplyst om vilka personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att de uppgifter som handlar om dig är felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras.

Du kan alltid invända mot att uppgifter om dig blir mottagliga för behandling. Likaså kan du även när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet till att överklaga behandlingen av uppgifter och information vidrörande dig. Klagomål skickas till Datainspektionen, jfr personuppgiftslagen § 58, stk. 1.

Vår hemsida kan innehålla hyperlänkar till andra hemsidor. Du bör noggrant läsa de berörda hemsidornas policy om hantering av personliga uppgifter då de kan skilja sig från Kulturresor Europas policy om hantering av personliga uppgifter.

Delning av persondata:

Kulturresor Europa är en del av Aller Leisure, som äger resebyråerna Nyhavn Rejser, Kulturresor Europa, Kulturrejser Europa, Nilles Rejser, Gislev Rejser, Stjernegaard Rejser samt Aller Travel i Norge. Du samtycker därför till att de insamlade personuppgifterna delas och används mellan byråerna under Aller Leisure A/S. Det innefattar: Nyhavn Rejser A/S, NILLES REJSER A/S, Kulturrejser A/S, Gislev Rejser A/S, Stjernegaard Rejser A/S och Aller Travel AS.

Frågor

Har du kommentarer eller frågor gällande vår information och/eller hantering av personliga uppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Denna webbsida tillhandahålls av:

KULTURRESOR EUROPA
Folke Bernadottes Allé 7
2100 Köpenhamn Ö.

Har du frågor eller kommentarer beträffande vår cookie- och personuppgiftspolicy är du välkommen att kontakta oss på:

Telefon: 040 66 88 777

E-mail: info@kulturresor-europa.se