Skip to main content

Paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Kulturresor Europa ansvarar fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Kulturresor Europa enligt lag ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om transportföretaget/transportföretagen skulle hamna på obestånd.

För mer information om centrala rättigheter, läs direktiv (EU) 2015/2302.